Kế hoạch: Bồi dưỡng chính trị hè 2021

Thứ năm - 02/09/2021 23:40
Đề nghị toàn thể CB-GV-CNV nhà trường căn cứ Kế hoạch và thực hiện.
             SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Số: 58/KH-ĐĐT                                                              Đại Lộc, ngày 29 tháng 8 năm 2021
                                                                                           
                                                                          
  KẾ HOẠCH
                                                                Bồi dưỡng chính trị hè 2021

 
    Căn cứ công văn số 1716/SGDĐT-VP ngày 27/8/2021 về việc bồi dưỡng chính trị hè 2021 của Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam;
    Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THPT Đỗ Đăng Tuyển trong năm học 2021 – 2022;
    Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 với các nội dung sau
I. Mục đích, yêu cầu
1, Mục đích:
    Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CBGVNV đồng thời tạo điều kiện để CBGVNV nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay.
Vận dụng những kiến thức, nội dung của văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và giảng dạy.
2, Yêu cầu:
    Tất cả CBGVNV, nghiên cứu nghiêm túc, viết thu hoạch và nộp bài thu hoạch đúng thời gian quy định.
    Bài thu hoạch làm trên khổ giấy A4 và viết bằng tay.
II. Nội dung, thời gian, thành phần
  1. Nội dung: Những nội dung cơ bản và những điểm mới của văn kiện Đại hội XIII của Đảng
  2. Thời gian:
+ Thời gian nghiên cứu và viết thu hoạch: từ ngày triển khai Kế hoạch đến ngày 2/9/2021
+ Thời gian nộp bài thu hoạch: ngày 3/9/2021 (nộp trực tiếp cho Hiệu trưởng)
+ Thời gian tổng hợp báo cáo Sở GDĐT: ngày 4/9/2021
  1. Thành phần: tất cả CBGVNV
III. Hình thức học tập: Tự nghiên cứu
IV. Câu hỏi thu hoạch: Qua nghiên cứu những nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2021, anh/chị cho biết nhận thức của cá nhân về những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Liên hệ trách nhiệm bản thân trong trong gian đến.
V. Tổ chức thực hiện:
    - Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tổng hợp bài thu hoạch và báo cáo Sở GDĐT. Căn cứ kết quả thực hiện của CBGVNV làm tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học 2021 – 2022.
    - Cán bộ, Giáo viên, nhân viên tham gia tìm hiểu, nghiên cứu văn kiện Đại hội XIII của Đảng, viết thu hoạch và nộp bài thu hoạch theo đúng thời gian quy định.

    Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021, đề nghị toàn thể CBGVNV thực hiện tốt kế hoạch này./.
    
    Nơi nhận                                                                                           
HIỆU TRƯỞNG
   
 - BGH (Chỉ đạo);                                                                                       (đã kí và đóng dấu) 
   
 - CB-GV-CNV (thực hiện).                                                                          
 
  - Lưu VT                                                                                                                             Nguyễn Ngọc Bảo

Tác giả: admin123

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây